Update werkzaamheden

Update werkzaamheden

Tijdens de inloopavonden heeft u een kijkje kunnen nemen in de modelwoning. Wij hebben van diverse bewoners feedback gehad op het leidingverloop en het ontbreken van een raam in de slaapkamer aan de galerijzijde. Omdat wij veel waarde hechten aan uw mening, zijn wij tot een aantal wijzigingen gekomen.

Wijzigingen

Klepraam slaapkamer galerijzijde
Wij hebben besloten om in de slaapkamer aan de galerijzijde het klepraam te laten terugkomen. Dit zal een hardglazen klepraam worden op dezelfde positie als waar nu het houten klepraam zit. Het ventilatierooster plaatsen we in het grote raam.

Leidingwerk CV
Over het leidingwerk hebben wij diverse voorkeuren gehoord van u als bewoners. Om deze reden hebben wij besloten u hierin een keuze te geven, zodat iedere bewoner voor zichzelf kan bepalen welke mogelijkheid hij of zij prettig vindt. De keuzes zijn als volgt:

Keuze 1
Het leidingwerk komt langs het plafond in de hal zoals u heeft kunnen zien in de modelwoning. U kunt hierbij ook aanvullend kiezen of u het leidingwerk wilt laten afwerken. U levert hiervoor dan de vergoeding herstelwerkzaamheden á € 250,- (of een deel daarvan) in.

  • Keuze 1a: Het leidingwerk in de hal behoudt zijn originele kleur en krijgt geen koof. € 0,-
  • Keuze 1b: Het leidingwerk in de hal wordt wit geschilderd. € 100,-
  • Keuze 1c: Het leidingwerk in de hal wordt afgetimmerd met een witte koof. € 250,-

Keuze 2
Het leidingwerk komt op dezelfde positie als het bestaande leidingwerk in uw woning. In de nieuwe situatie gaat het echter om twee leidingen in plaats van één. Dit betekent dat het leidingwerk onderlangs boven de plint in uw woonkamer en slaapkamers zal komen. Hiervoor is een aanpassing bij het keukenblok nodig die kunt zien in de bijgevoegde bijlage.

Afleverset
In de modelwoning is de warmteafleverset tussen de bovenkastjes in de keuken gepositioneerd. Het verschilt per bewoner of de boiler (of geiser) momenteel in de keuken of badkamer hangt. Wij hangen de afleverset weer terug waar nu de boiler of geiser hangt.

Kleurkeuze
Tijdens de inloopavonden hebben wij aan u gevraagd om te stemmen op uw favoriete kleurvoorstel. U had vier keuzes. De meerderheid van de bewoners heeft gekozen voor kleurkeuze 2 – ‘Modern’. Dit betekent dat de deuren en ramen donkergrijs gaan worden en de borstweringspanelen lichtgrijs.

Asbest inventarisatie
Naast de diverse onderzoeken die al zijn uitgevoerd in de modelwoning en bij een aantal bewoners thuis, is het noodzakelijk om alle woningen te controleren op asbest. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het gecertificeerd bedrijf, firma Bregman & van Ekeren. Een medewerker van Bregman & van Ekeren zal binnenkort contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.

Wat verwachten we van u?
Wij vragen u om de inspecteur van Bregman & van Ekeren toegang tot uw woning te verlenen. De inspecteur kan zich legitimeren met een I.D. bewijs. Wilt u zo vriendelijk zijn mee te werken aan dit onderzoek? Het duurt in veel gevallen niet langer dan een half uur.

Wat onderzoekt de inspecteur?
Hij bekijkt iedere ruimte. Ook de kruipruimte indien aanwezig. Wilt u zorgen dat de inspecteur erbij kan? Het kan ook zijn dat hij u vraagt een bepaald meubelstuk te verplaatsen of in een van de kasten te mogen kijken. De inspecteur zal met name het kit van het glas, de borstweringspanelen en de leidingschachten controleren.

Asbest gevonden?
Als er asbestverdacht materiaal in uw woning zit, neemt de inspecteur een monster om dat stukje te laten analyseren. Alleen dan zijn we er zeker van of het materiaal asbesthoudende vezels bevat. De monsteropname wordt conform wettelijke eisen uitgevoerd, is veilig en risicoloos. U kunt gewoon bij het onderzoek aanwezig zijn. Er zullen tijdens het onderzoek geen schadelijke stoffen vrijkomen of gevaarlijke situaties ontstaan.

Keuzeformulier

Petra (uw woonconsulent) zal met de bewoners die al het keuzeformulier hebben ingevuld contact opnemen om het nieuwe keuzeformulier in te vullen.

Vragen

Heeft u inzake de aanvullende opties vragen, stelt u deze dan tijdens het huiskamergesprek aan Hans Abrahamse (uw uitvoerder) en Petra van der Brugge (uw woonconsulent) van Constructif. U kunt hen ook bellen.

Petra van der Brugge
06 25 46 27 80

Hans Abrahamse
06 27 82 79 37